Popradský parkovací systém

Správa mestských komunikácií ako prevádzkovateľ parkovísk Vám ponúkajú tento nový informačný projekt, ktorý zlepší orientáciu v meste Poprad a oboznámi občanov a návštevníkov mesta s novým parkovacím systémom.

Dbali sme na to, aby nový parkovací systém vychádzal z potrieb motoristu. Jeho cieľom je zefektívniť parkovanie v meste Poprad.